Kutsu vuosikokoukseen keskiviikkona 24.4. 2019 klo 19 Ravintola Bankiin, Hovioikeudenpuistikko 11

Kutsu vuosikokoukseen keskiviikkona 24.4. 2019 klo 19 Ravintola Bankiin, Hovioikeudenpuistikko 11
3 huhtikuun, 2019 ossin

 

Vaasan taideyhdistyksen vuosikokous saa tänä vuonna vieraakseen Vaasan kaupungin uuden museotoimenjohtajan Elina Boneliuksen. Vuosikokousasioiden ohella voimme pohtia hänen kanssaan taide- ja museomaailman asioita kaupungissamme. Hän on uusin silmin katsellut mitä kaikkea meillä on ja miten se entistä paremmin saadaan kaikkien iloksi – varsinkin nyt kun ankarat säästöt taas koettelevat kaupungin taloutta. Taideyhdistyksen toiminnan kehittäminen vuotta pidemmällä tähtäyksellä on myös tärkeä keskustelun aihe. Yhdistys tarjoaa suuhunpantavaa kokouksen kuluessa. Kokouskutsun ohessa on yhdistyksen jäsenmaksutilin numero:

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös 2018, vuosikertomus 2018 ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen 2018 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2019, tulo- ja menoarvio 2019 sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet Hallituksen puheenjohtaja on Jukka Porola, varapuheenjohtaja Tarja Hautamäki, taloudenhoitaja Christian Olsson, sihteeri Sirpa Sainio ja jäsenet Erkki Salminen, Tuulikki Kouhi ja Pirjo Rautio.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa Toiminnantarkastajana on Hålger Kuni ja varatoiminnantarkastajana Helena Kuni.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Kokouksen päättäminen